Απολυμάνσεις

Η απολύμανση είναι η διαδικασία ριζικού καθαρισμού ενός χώρου και απαλλαγής του από οποιασδήποτε μορφής βλαβερών ξενιστών.

Σε αποθήκες, υπόγεια, σκιερούς χώρους αλλά και κατοικίες πέρα από την προσβολή από έντομα και τρωκτικά, ορισμένες φορές παρατηρείται η ύπαρξη μικροβίων ή άλλων πάθογωνων οργανισμών.

Η απολύμανση είναι μία έννοια, η οποία πολλές φορές συγχέεται με την απεντόμωση. Παρόλα αυτά υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Σε πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, μονοκατοικίες, τις περισσότερες φορές μια απλή απεντόμωση η μυοκτονία, είναι αρκετή για να μας απαλλάξει από το βλαβερό και ενοχλητικό πρόβλημα.


Σε περιπτώσεις όμως όπου η προσβολή είναι μεγάλη και ο αριθμός των εντόμων ή τρωκτικών αυξημένος η διαδικασία της απεντομώσης ή μυοκτονίας πρέπει να συνοδεύεται από απολύμανση. Επίσης υπάρχουν χώροι οι οποίοι απαιτούν ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο υγιεινής όπως σχολεία, παιδικοί σταθμοί, νοσοκομεία και κλινικές, επιχειρήσεις παραγωγής συσκευασίας και αποθηκευσης τροφίμων.

Στις παραπάνω περιπτώσεις λοιπόν συνιστάται να ακολουθείται η εξής διαδικασία της απολύμανσης:

Βαθύς καθαρισμός των υπολειμμάτων των νεκρών εντόμων ή τρωκτικών.

Ψεκασμός με μικροβιοκτόνα και αντιβιοτικά φάρμακα για την καταπολέμηση ιών, βακτηρίων και λοιπών παθογόνων.

Ενδελεχής μικροσκοπικός έλεγχος στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκε απολύμανση ούτως ώστε να διασφαλιστεί και να πιστοποιηθεί από τον υπεύθυνο επιστήμονα η καθαρότητα του χώρου.

Για όλη την σειρά των παραπάνω εργασιών η επιχείρηση μας τηρεί αρχείο απολυμάνσεων και εκδίδει πιστοποιητικό εργασιών, στο οποίο αναγράφονται οι εργασίες, τα σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν όπως και τα αντίδοτα τους. Το πιστοποιητικό αυτό είναι εγκεκριμένο και αναγνωρίσιμο από τις υγειονομικές υπηρεσίες και το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων.